پیاز لاله نارنجی رنگ رقم

? – دستگاه لیزر زبان درقفا ( Delphinium ) به سراسر کشور . قطرپیازها مثبت 12 و تولید مرز و بوم هلند می باشد .
در شرایطی که قصد دارید هر پیاز را در یک دستگاه لیزر دان بکارید می بایست دستگاه لیزر دانی انتخاب فرمایید که متناسب با قطر پیاز باشد معمولا برای کاشت پیاز دستگاه لیزر لاله معمولا از دستگاه لیزر دان شماره 12 استعمال میشود در صورتی‌که قصد کاشت در دستگاه لیزر دان های بزرگتر ویا فلاور باکس را دارید به مسافت دستکم 7 سانتیمتری تا 15 سانتیمتری می اقتدار یک پیاز دستگاه لیزر کاشت .
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان

برای تنظیم خاک مناسب می بضاعت از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . می بایست در نظر داشت تا در ته دستگاه لیزر دان یه خرده سفال شکسته و یا این که سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به خیر صورت گیرد بعد خاک را به اندازه اضطراری بر روی سفال های شکسته ریخته و بعد پیاز را بصورت سر به بالا کاشته و بعد مبادرت به ریختن سایر خاک بر روی پیاز نمود دقت شود که خاک را زیاد فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود سپس دستگاه لیزر دان را آبیاری فرمایید . درین مرحله می توان دستگاه لیزر دان ها را به گوشه و کنار باز منتقل کرد و تا آغاز بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آب پاشی کرد ( زیاده روی در آبیاری سبب ساز پوسیدگی پیاز می شود در صورت بارش پاییزی آبیاری قطع می‌شود ) با شروع فصل زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می توان دستگاه لیزر دان ها را باطن جعبه ای والا قرارداد و روی آن را به طول 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای فصل زمستان محافظت کرد در اکثری از نقاط سردسیر مرزوبوم میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک خارج از دستگاه لیزر خانه قرار داد . برای این منظور شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر می شود و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده میگردند و بعد از آن شیار با یک خاک سبک ( خاک معمولی +ماسه + خاک برگ ) لبریز می شود .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از زیر خاک و یا این که ماسه درآورده و در شکل جدا نزولات جوی استارت به آب پاشی دستگاه لیزر دان می کنیم و بعد از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به درون منزل و آورده و در دمای حدود 15 مراقبت می‌کنیم ( معمولا اواسط اسفند استارت به سبز شدن می کند ) بعداز سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان بایستی همیشه مرطوب نگهداشته شود بعداز رشد ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن می بایست دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در محیط خنک و به دور از فروغ آفتاب مراقبت شود تا طول قدمت دستگاه لیزر لاله افزایش یابد . طول قدمت لاله از 10 الی 30 روز بسته به نوع واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو رویه می بضاعت انجام بخشید در خط مش نخستین بر اساس گونه پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا ساقه کوتاه است می توان در دستگاه لیزر دان هایی با طول گوناگون کاشت و در روش دوم هم می توان با تعیین یک دستگاه لیزر دان گران قدر با ارتفاع حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در طول های متفاوت در دستگاه لیزر دان کاشت که پس از دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در مقدار های متفاوت ظواهر می گردند
لاله نارنجی رنگ
لاله نارنجی


تولیدها دارای ارتباط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان
کالادیوم